Dorim ca prin intermediul acestei declaraţii cu privire la datele personale să fim mai transparenţi în legătură cu datele personale pe care noi le strângem şi cu scopurile în care le folosim. Noi prelucrăm toate datele personale într-o astfel de manieră încât acestea să corespundă cu cerinţele stabilite de Directiva Generală privind Datele Personale. Firma Pfeifer Heavy Machinery păstrează doar acele date personale care provin direct de la persoana implicată şi sunt furnizate de aceasta însăşi. Această declaraţie privind datele personale este aplicabilă atunci când accesaţi site-ul nostru sau când faceţi uz de serviciile noastre.

Cookie-uri

În vederea unei funcţionări corecte a website-ului nostru şi în scopuri analitice, de asemenea, facem uz de cookie-uri pe acest website. Ne face plăcere să vă informăm în continuare care sunt cookie-urile pe care le folosim şi în ce scop sunt acestea instalate. În cazul în care doriţi informaţii specifice suplimentare cu referire la cookie-uri, dorim din toată inima să facem trimitere la declaraţia noastră cookieverklaring (declaraţie cu privire la cookie-uri)g

Google Analytics

Firma Pfeifer Heavy Machinery face uz de Google Analytics pentru a ne forma o opinie cu privire la utilizarea website-ului, în scopul de a-l putea optimaliza în vederea funcţionării. Cu ajutorul cookie-urilor livrate de către Google Analytics se depozitează în acest program date personale pseudo-anonime, cum ar fi: adresa/locul, sistemul de administrare, programul de navigare, tipul aparatului (tabletă, laptop sau desktop), paginile care sunt vizitate, modul în care vizitatorul accesează website-ul şi durata de folosire a website-ului. De exemplu, o adresă IP nu este vizibilă şi aceasta nici nu poate conduce la identitatea unei anumite persoane. Atât aparatura firmei Pfeifer Heavy machinery, cât şi prestatorii de servicii împlicaţi în calitate de funcţionari pot avea acces la aceste date personale. În declaraţia referitoare la datele personale privacy statement a motorului de căutare Google puteţi găsi informaţii legate de protejarea datelor dumneavoastră personale. Pfeifer Heavy Machinery a încheiat un acord de prelucrare cu pentru a se asigura de acelaşi nivel de securizare şi confidenţialitate a datelor dumneavoastră.

Yandex

Firma Pfeifer Heavy Machinery face uz de tehnologia Yandex Metrica pentru a ne putea înţelege mai bine modul de utilizare a website-ului şi de optimalizare a acestuia. Cu ajutorul tehnologiei Yandex, cookie-urile devin date personale pseudo-anonime ale vizitatorilor, care date sunt depozitate în Yandex. Datele pseudo-anonime sunt înregistrări ale vizitelor/navigărilor. Înregistrările sunt păstrate pentru o perioadă de maxim două săptămâni. Funcţionarii/angajaţii implicaţi ai unui prestator de servicii au acces la aceste date personale. În cadrul politicii cu orivire la datele personale privacybeleid ale lui Yandex puteţi găsi informaţii despre protejarea/protecţia datelor dumneavoastră personale.

Publicaţia periodică

Vă puteţi înscrie/abona la publicaţia noastră periodică, cu ajutorul căreia dorim să vă informăm cu privire la cele mai noi ştiri din domeniul serviciilor noastre. Vă puteţi înscrie cu adresa de e-mail, numele şi interesele dumneavoastră (pfeifer verkoop-vânzări pfeifer) prin intermediul website-ului nostru. Datele dumneavostră personale vor fi adăugate pe lista de destinatari/abonaţi doar atunci când vă daţi în mod explicit încuviinţarea, clicând pe conexiunea corespunzătoare din e-mailul pe care îl veţi primi imediat după înscrierea dumneavoastră la publicaţie. Atât firma Pfeifer Heavy Machinery, cât şi funcţionarii/angajaţii implicaţi ai prestatorilor de servicii conectaţi pot avea acces la aceste date personale. În cazul în care sunteţi interesat în achiziţionarea unor maşini, veţi primi o publicaţie în fiecare săptămână, iar dacă sunteţi interesat de închirieri sau transporturi, veţi primi lunar o astfel de publicaţie. Puteţi renunţa în orice moment la publicaţia pentru care v-aţi înscris. Această renunţare poate avea loc prin legătura/conexiunea menţionată în acea publicaţie. Facem uz de o programatură externă pentru răspândirea publicaţiei şi împărţim în acest scop anumite fragmente din datele dumneavoastră personale. Bineînţeles că puteţi avea acces la declaraţia cu privire la datele personale privacy statement prin intermediul programului de marketing Mailchimp.

Formularul de contact

În cazul în care doriţi să luaţi contact cu noi, puteţi completa un formular pe website. Datele personale introduse pe formular vor fi prelucrate prin criptare/codificare. În momentul în care completaţi formularul, avem nevoie de următoarele date personale: numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon şi mesajul.

Prin acest mod putem lua şi întreţine contactul cu dumneavoastră. Împărţim datele personale cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a ne putea desfăşura activităţile cât mai corect şi mai eficient. Am încheiat un acord cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a asigura un nivel corespunzător de securizare şi confidenţialitate a datelor dumneavoastră personale. Din momentul în care formularul de contact a fost finalizat, datele dumneavoastră personale vor fi radiate în termen de 5 ani din evidenţele noastre şi ale terţilor.

Trimiteţi-ne un mail

Dacă doriţi să luaţi contact cu noi, puteţi de asemenea să completaţi formularul de pe website. Datele personale introduse vor fi prelucrate în acel formular mail prin criptare/codificare. În momentul în care completaţi formularul mail, avem nevoie de următoarele date personale: adresa de e-mail şi mesajul. Prin acest mod putem lua şi întreţine contactul cu dumneavoastră. Împărţim datele personale cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a ne putea desfăşura activităţile cât mai corect şi mai eficient. Am încheiat un acord cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a asigura un nivel corespunzător de securizare şi confidenţialitate a datelor dumneavoastră personale. Din momentul în care formularul de contact a fost finalizat, datele dumneavoastră personale vor fi radiate în termen de 5 ani din evidenţele noastre şi ale terţilor.

Înaintaţi o ofertă

În cazul în care doriţi să înaintaţi o ofertă cu privire la una din maşini, puteţi completa respectiva ofertă pe formularul de pe website. Datele personale introduse pe formularul de ofertă vor fi prelucrate prin criptare/codificare. Atunci când completaţi acel formular de ofertă, avem nevoie de următoarele date personale: oferta, numele, ţara, adresa de e-mail, numărul de telefon, opţiunea şi mesajul. Prin acest mod putem să apreciem, să prelucrăm cel mai bine şi să luăm contact cu dumneavoastră în vederea ofertei. Împărţim datele personale cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a ne putea desfăşura activităţile cât mai corect şi mai eficient.

Am încheiat un acord cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a asigura un nivel corespunzător de securizare şi confidenţialitate a datelor dumneavoastră personale. Din momentul în care formularul de ofertă a fost finalizat, datele dumneavoastră personale vor fi radiate în termen de 5 ani din evidenţele noastre şi ale terţilor.

Finanţarea Pfeifer

La firma Pfeifer Heavy Machinery vă puteţi organiza în mod complet finanţarea legată de cumpărarea unei maşini, în cazul în care nu puteţi plăti preţul de achiziţie, situaţie în care puteţi completa pe website formularul de finanţare Pfeifer. Datele personale introduse pe formularul de finanţare Pfeifer vor fi prelucrate prin criptare/codificare. Atunci când completaţi acel formular de finanţare Pfeifer, avem nevoie de următoarele date personale: numele întreprinderii, numele dumneavoastră, adresa de e-mail şi numărul maşinii. Prin acest mod putem trimite cât mai bine la un partener al nostru de finanţare, unde puteţi încheia respectiva finanţare. Împărţim datele personale cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a ne putea desfăşura activităţile cât mai corect şi mai eficient. Am încheiat un acord de prelucrare cu prestatorii de servicii folosiţi de noi pentru a asigura un nivel corespunzător de securizare şi confidenţialitate a datelor dumneavoastră personale. Din momentul în care formularul de finanţare Pfeifer a fost finalizat, datele dumneavoastră personale vor fi radiate în termen de 5 ani din evidenţele noastre şi ale terţilor.

Datele copiilor sub 16 ani

Website-ul nostru şi/sau serviciile acestuia nu au nicidecum intenţia de a strânge date personale legate de vizitatorii/navigatorii care nu au împlinit încă vârsta de 16 ani, exceptând cazul în care există încuviinţare din partea părinţilor sau tutorelui. Nu suntem în stare să controlăm dacă un vizitator/navigator a depăşit vârsta de 16 ani. De aceea, îi sfătuim pe părinţii copiilor implicaţi în activităţi online/pe website, să evite strângerea de date personale referitoare la copii, fără încuviinţarea părinţilor acestora. Dacă dumneavoastră aveţi convingerea că noi, fără acea încuviinţare, am strâns date personale ale vreunui copil minor, luaţi contact cu noi prin intermediul datelor de contact de mai jos, din declaraţia cu privire la datele personale, după care aceste informaţii vor fi înlăturate.

Dreptul de a vedea/inspecta, ajusta sau înlătura datele

Aveţi dreptul de a vedea/inspecta, corecta sau înlătura datele dumneavoastră personale. În plus, mai aveţi dreptul să vă retrageţi o eventuală încuviinţare privind datele personale, sau să ridicaţi obiecţii faţă de prelucrarea datelor personale de către firma Pfeifer Heavy Machinery, având şi dreptul asupra transmisibilităţii datelor. Aceasta înseamnă că ne puteţi trimite o cerere prin care datele personale deţinute de noi în vreunul din fişierele noastre să vă fie trimise dumneavoastră sau unei alte organizaţii numite de dumneavoastră.

Mai puteţi cere în scris să vedeţi/inspectaţi, corectaţi, înlăturaţi sau transferaţi datele dumneavoastră personale, ori să cereţi retragerea încuviinţării dumneavoastră ori să înaintaţi obiecţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cerere adresată datelor de contact de mai jos din această declaraţie cu privire la datele personale. Vom reacţiona cât se poate de rapid la această cerere, în orice caz în decurs de patru săptămâni. Vă rugăm ca în cadrul unei astfel de cereri să adăugaţi şi o copie după actul de identitate. Atenţie, se cuvine să menţionaţi numărul dumneavoastră BSN, şi să îl marcaţi în partea de jos a actului de identitate. În rest, se mai cuvine să menţionaţi pe copia dumneavoastră că respectiva copie a fost trimisă în scopul cererii menţionate mai sus. Numai prin această manieră ne putem îngriji ca dumneavoastră să obţineţi în persoană acces la datele dumneavoastră personale.

Firma Pfeifer Heavy Machinery nu exercită niciun fel de influenţă asupra utilizării datelor de către mediile de socializare. Din datele furnizate de Google Analytics şi Yandex nu am putut obţine niciun fel de date personale convertibile, deci astfel de date nu le putem ajusta pentru dumneavoastră.

În acelaşi timp, dorim să vă atragem atenţia că aveţi posibilitatea să înaintaţi o plângere la organul naţional de control, Autoritatea răspunzătoare pentru Datele Personale. Această plângere poate fi făcută prin următoarea conexiune: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cum putem să vă securizăm Datele dumneavoastră personale

Firma Pfeifer Heavy Machinery ia în serios protejarea datelor dumneavoastră personale şi ia măsuri corespunzătoare în vederea combaterii abuzurilor, pierderii, accesului neautorizat, publicării nedorite şi modificărilor ilegale. Astfel, firma Pfeifer Heavy Machinery face uz de criptare/codificare prin intermediul unui sistem tehnologic SSL, prin care ne îngrijim ca numai persoanele necesare au acces la acele date, ca accesul la date să fie protejat şi ca regulile noastre de securizare să fie controlate în mod regulat. Dacă aveţi cumva ideea că datele dumneavoastră personale nu sunt totuşi securizate îndeajuns sau că există indicii de abuz, luaţi atunci contact cu noi prin datele de contact de mai jos din această declaraţie cu privire la datele personale.

Întrebări şi/sau observaţii

Aveţi cumva întrebări sau observaţii cu privire la această declaraţie privind datele personale? Luaţi atunci contact prin intermediul datelor de contact de mai jos, din această declaraţie cu privire la datele personale.

Date de contact
Pfeifer Heavy Machinery
Den Sliem 35
7141 JE Groenlo
Tel: +31 (0) 544 4631 14
[email protected]