administratie

Manon peters: Controlor de grup
Doamna M. Peters este activă în calitate de Controlor de grup în cadrul întreprinderii Pfeifer Heavy 
Machinery şi poartă răspunderea finală pentru întocmirea de rapoarte de management, atât financiar, cât şi nefinanciar, precum şi pentru supravegherea nivelului de calitate la nivelul grupului. Dânsa analizează, monitorizează şi avizează în materie de procese, identifică gradul de riscuri şi dirijează atunci când este necesar. În plus, ea se ocupă de iniţierea şi coordonarea bugetelor, a proceselor de prognoză şi lichidităţi, purtând răspunderea finală pentru rapoartele lunare, trimestriale şi anuale, inclusiv procesul de consolidare. În cazul în care aveţi întrebări suplimentare, vă răspundem cu plăcere.

Patrick Jansen: Lider Administratie

Dl. P. Jansen este seful administratiei in Pfeifer Heavy Machinery, find responsabil pentru toate activitatile de administrare. De asemenea acesta este responsabil pentru solicitarea documentelor  a exporturilor cat si Eur1. Dl. Jansen tine sub control procesele administrative si rezultatele finale.

Anke Penterman: Marketing / Administratie

Doamna A. Penterman  are functia de secretar in cadrul firmei  Pfeifer Heavy Machinery. In plus fata de sprijinirea echipei in vanzari si marketing, doamna Penterman  suporta deasemenea partea de administratie in legatura cu procesul de cumparare si vanzare a masinilor.

Monique Hengeveld: Administratie

D-na M. Hengeveld este angajata la departamentul administrativ al Pfeifer Heavy Machinery. Doamna Hengeveld este responsabila pentru procesele administrative cat si rezultatele finale.

Patrick Oonk: Marketing / Administraţie
Domnul P. Oonk este activ în calitate de funcţionar în materie de operaţii administrative şi comerciale. Alături de aceste activităţi administrative, el se mai ocupă şi de susţinerea sectoarelor de activitate ale echipelor din domeniile marketing & vânzări ale societăţii Pfeifer Heavy Machinery.