Jeśli klient zainteresowany jest jedną z oferowanych przez nas maszyn, ale nie posiada środków na jej zakup, to firma Pfeifer Heavy Machinery BV może udzielić pomocy przy składaniu wniosku o wsparcie inwestycyjne.

Może ona polegać na wskazaniu firm świadczących usługi finansowe, z którymi Pfeifer Heavy Machinery ma dobre doświadczenia albo na przejęciu całego procesu administracyjnego prowadzonego w celu pozyskania środków finansowych.