Dzięki niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności chcemy zachować przejrzystość w sposobie gromadzenia przez nas danych osobowych i informacji na temat celów, do których je wykorzystujemy. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming). Pfeifer Heavy Machinery przechowuje wyłącznie dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą i są nam przez tę osobę przekazane. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową lub korzystają Państwo z naszych usług.

Pliki cookie

W celu prawidłowego działania naszej strony internetowej, a także w celach analitycznych, na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Poniżej znajdą Państwo informację z jakich plików cookie korzystamy i w jakim celu zostały one umieszczone. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie

Google Analytics

Pfeifer Heavy Machinery korzysta z Google Analytics, aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej, które posłużą nam do jej zoptymalizowania pod kątem użytkowania. Dzięki plikom cookie używanym przez Google Analytics pseudoanonimowe dane osobowe użytkowników są przechowywane w Google Analytics. Do pseudoanonimowych danych osobowych należą: lokalizacja, system operacyjny, przeglądarka, typ urządzenia (tablet, telefon lub komputer stacjonarny), strony, które są przeglądane, informacje o tym, jak użytkownik wszedł na stronę internetową i czas jego wizyty na stronie. Na przykład adres IP nie jest widoczny i nie można go powiązać z konkretną osobą. Zarówno Pfeifer Heavy, jak i upoważnieni pracownicy powiązanych z nami usługodawców mogą uzyskać dostęp do tych danych osobowych. W oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Google można znaleźć informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych. Pfeifer Heavy Machinery zawarła umowę dotyczącą przetwarzania danych z Google Analytics w celu zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych.

Yandex

Pfeifer Heavy Machinery korzysta z Yandex Metrica, aby uzyskać informacje na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej i zoptymalizować ją pod kątem użytkowania. Dzięki plikom cookie używanym przez Yandex pseudoanonimowe dane osobowe użytkowników są przechowywane w Yandex. Do ww. pseudoanonimowych danych osobowych należy nagrywanie aktywności użytkownika na stronie. Nagrania takie są przechowywane przez maksymalnie 2 tygodnie. Upoważnieni pracownicy powiązanego z nami usługodawcy mają dostęp do tych danych osobowych. W polityce prywatności Yandex można znaleźć informacje na temat bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Biuletyn informacyjny

Zachęcamy do zaprenumerowania naszego biuletynu informacyjnego, w którym chcemy informować Państwa o nowościach w zakresie naszych usług. Biuletyn można zaprenumerować na naszej stronie internetowej, podając swój adres e-mail, imię, nazwisko i zainteresowania (Pfeifer sprzedaż). Państwa dane osobowe zostaną dodane do listy odbiorców biuletynu wyłącznie wtedy, gdy udzielą Państwo na to wyraźnej zgody, naciskając link w wiadomości e-mail, otrzymanej od razu po zapisaniu się do biuletynu. Zarówno Pfeifer Heavy Machinery, jak i upoważnieni pracownicy powiązanych z naszą firmą usługodawców mogą uzyskać dostęp do tych danych osobowych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem maszyn, będziecie otrzymywać cotygodniowy biuletyn, jeśli jesteście Państwo zainteresowani wynajmem i transportem, będziecie otrzymywać biuletyn raz w miesiącu. Z prenumeraty biuletynu można zrezygnować w każdej chwili. Można to zrobić za pomocą linku znajdującego się w samym biuletynie. Do wysyłania biuletynu korzystamy z zewnętrznego programu i w tym celu udostępniamy Państwa dane osobowe. Mogą Państwo oczywiście zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności Mailchimp.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z nami, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej. Dane osobowe umieszczone w formularzu kontaktowym są przetwarzane w postaci zaszyfrowanej. Do wypełnienia formularza kontaktowego potrzebne są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i treść wiadomości. Dzięki tym danym możemy się z Państwem skontaktować i utrzymywać kontakt. Udostępniamy dane osobowe związanym z nami usługodawcom w celu umożliwienia im wykonywania ich usług poprawnie i sprawnie. Z powiązanymi z naszą firmą dostawcami usług zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia takiego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Po przetworzeniu danych z formularza kontaktowego Państwa dane osobowe zostaną usunięte zarówno przez naszą firmę jak i strony trzecie w ciągu 5 lat.

Wyślij do nas e-mail

Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować, mogą Państwo również wypełnić formularz Wyślij do nas e-mail, znajdujący się na nszej stronie internetowej. Dane osobowe umieszczone w formularzu Wyślij do nas e-mail są przetwarzane w postaci zaszyfrowanej. Do wypełnienia tego formularza potrzebne są następujące dane osobowe: adres e-mail i treść wiadomości. Przy użyciu tych danych możemy się z Państwem skontaktować drogą mailową i utrzymywać kontakt. Udostępniamy dane osobowe związanym z naszą firmą usługodawcom w celu umożliwienia im poprawnej i sprawnej realizacji ich usług. Z powiązanymi z naszą firmą dostawcami usług zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienie takiego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Po przetworzeniu danych z formularza Wyślij do nas e-mail Państwa dane osobowe zostaną usunięte zarówno przez naszą firmę jak i strony trzecie w ciągu 5 lat.

Złóż zamówienie

Jeśli chcą Państwo złożyć zamówienie na jedną z maszyn, prosimy wypełnić formularz Złóż zamówienie, znajdujący się na naszej stronie internetowej. Dane osobowe umieszczone w formularzu Złóż zamówienie są przetwarzane w postaci zaszyfrowanej. Do wypełnienia tego formularza potrzebne są następujące dane osobowe: treść zamówienia, imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, numer telefonu, opcja i treść wiadomości. Za pomocą tych danych możemy najlepiej ocenić Państwa zamówienie, przetworzyć je i skontaktować się z Państwem w sprawie zamówienia. Udostępniamy dane osobowe związanym z naszą firmą usługodawcom w celu umożliwienia im poprawnej i sprawnej realizacji ich usług. Z powiązanymi z naszą firmą dostawcami usług zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienie takiego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Po przetworzeniu danych z formularza Złóż zamówienie Państwa dane osobowe zostaną usunięte zarówno przez naszą firmę jak i strony trzecie w ciągu 5 lat.

Finansowanie Pfeifer

Jeśli nie mogą Państwo zapłacić ceny zakupu maszyny za pośrednictwem Pfeifer Heavy Machinery mogą Państwo zorganizować pełne finansowanie jej zakupu, w tym celu prosimy wypełnić formularz finansowanie Pfeifer, znajdujący się na naszej stronie internetowej. Dane osobowe umieszczone w formularzu finansowanie Pfeifer są przetwarzane w sposób zaszyfrowany. Do wypełnienia tego formularza potrzebne są następujące dane osobowe: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres e-mail i numer maszyny. Za pomocą tych danych możemy najlepiej przesłać wniosek o finansowanie do strony finansującej, u której można uzyskać finansowanie. Udostępniamy dane osobowe związanym z naszą firmą usługodawcom w celu umożliwienia im poprawnej i sprawnej realizacji ich usług. Z powiązanymi z naszą firmą dostawcami usług zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienie takiego samego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Po przetworzeniu danych z formularza finansowanie Pfeifer Państwa dane osobowe zostaną usunięte zarówno przez naszą firmę jak i strony trzecie w ciągu 5 lat.

Dane osobowe dzieci poniżej 16 lat

Gromadzenie danych osobowych dotyczących odwiedzających naszą stronę internetową osób w wieku poniżej 16 lat za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub naszych usług nie jest naszą intencją, chyba że osoby te mają pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować, czy użytkownik ma więcej niż 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom, aby monitorowali aktywność swoich dzieci w sieci, aby zapobiec gromadzeniu danych osobowych dzieci bez zgody ich rodziców. Jeśli jesteście Państwo przekonani, że zgromadziliśmy dane osobowe dotyczące osoby nieletniej bez Państwa pozwolenia, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się poniżej niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, a my usuniemy te informacje.

Dostęp, zmiana lub usuwanie danych

Mają Państwo prawo do dostępu, zmiany lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez Pfeifer Heavy Machinery oraz mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że mogą Państwo poprosić nas o przesłanie do Państwa lub innej, wskazanej przez Państwa organizacji, znajdujących się w naszym posiadaniu danych dotyczących Państwa osoby, w formie pliku komputerowego.

Pisemną prośbę o dostęp, zmianę, usunięcie, przekazanie danych osobowych lub prośbę o cofnięcie zgody, a także sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo wysłać korzystając z danych kontaktowych znajdujących się pod niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Odpowiemy na Państwa prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe, ale w każdym razie później niż w ciągu czterech tygodni. Prosimy o dołączenie do wniosku kopii dowodu tożsamości. Prosimy pamiętać o zasłonięciu swojego numeru BSN, w górnej i dolnej części swojego dowodu tożsamości. Prosimy również o wskazanie na kopii dowodu tożsamości, że została ona przesłana na potrzebę realizacji powyższego wniosku. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że wyłącznie Państwo będziecie mieć dostęp do Państwa danych osobowych.

Pfeifer Heavy Machinery nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez Media Społecznościowe. Z danych w Google Analytics i Yandex nie możemy uzyskać informacji identyfikowalnych osobowo, nie możemy ich również na Państwa prośbę zmienić. Chcielibyśmy również podkreślić, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego, jakim jest Autoriteit Persoonsgegevens [Urząd ds. ochrony danych osobowych]. Można to zrobić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

W jaki sposób chronimy dane osobowe

Firma Pfeifer Heavy Machinery poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu zmian do tych danych. W tym celu Pfeifer Heavy Machinery używa szyfrowania za pomocą warstwy SSL, zapewniamy, że tylko uprawnione osoby mają dostęp do danych, że dostęp do danych jest chroniony oraz że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane. Jeśli uważają Państwo, że dotyczące Państwa dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki ich nadużycia, prosimy skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych w dolnej części niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Pytania i/lub uwagi

W przypadku pytań lub uwag na temat niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności można skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych, które widnieją na dole niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane do kontaktu
Pfeifer Heavy Machinery
Den Sliem 35
7141 JE Groenlo
Tel: +31 (0) 544 4631 14
[email protected]