Marketing

Adriaan Aagten: Marketing / Sprzedaż (Europa Wschodnia)
Pan A. Aagten odpowiedzialny jest za wszelką działalność marketingową prowadzoną przez Pfeifer Heavy Machinery. Zajmuje się wdrażaniem i analizą strategii marketingowych i sprzedażowych na poziomie międzynarodowym. Zna język polski i jest obeznany z polską kulturą, w związku z czym specjalizuje się w krajach z obszaru Europy Wschodniej. Uważa, że najważniejszą z kluczowych wartości Pfeifer Heavy Machinery jest lojalność wobec klienta.

Anke Penterman: Marketing / Administracja
Pani A. Penterman jest sekretarką w Pfeifer Heavy Machinery. Oprócz wspierania zespołu ds. marketingu i sprzedaży, Pani Penterman odpowiada także za procedury administracyjne związane z kupnem i sprzedażą maszyn.

Johan Houben: Marketing
W Pfeifer Heavy Machinery pan J. Houben odpowiada za marketing elektroniczny (e-marketing). Na bieżąco zajmuje się stroną internetową i dba o to, żeby oferta firmy Pfeifer Heavy Machinery prezentowana była na licznych międzynarodowych portalach branżowych.