Administracja

Manon Peters: Group Controller
M. Peters pracuje w Pfeifer Heavy Machinery jako kontroler grupy. Jest odpowiedzialna za przygotowanie raportów dotyczących zarządzania finansowego i niefinansowego oraz za monitorowanie jakości pracy w grupie. Analizuje, monitoruje i doradza w zakresie procesów, identyfikuje ryzyko, a w razie potrzeby dokonuje korekt. Odpowiada również za inicjowanie i koordynowanie budżetów, prognozowanie oraz procesy płynności w firmie. Odpowiada także za raporty miesięczne, kwartalne i roczne oraz za procesy konsolidacji. W przypadku innych pytań prosimy o kontakt.

Patrick Jansen: Szef administracji
Pan Jansen jest szefem działu księgowości w Pfeifer Heavy Machinery i odpowiada za wszelkie czynności administracyjne. Zajmuje się także załatwianiem dokumentacji eksportowej i formularzy EUR 1 oraz kontroluje procesy administracyjne i wyniki finansowe.

Anke Penterman: Marketing / Administracja
Pani A. Penterman jest sekretarką w Pfeifer Heavy Machinery. Oprócz wspierania zespołu ds. marketingu i sprzedaży, Pani Penterman odpowiada także za procedury administracyjne związane z kupnem i sprzedażą maszyn.

Monique Hengeveld: Administracja
Pani M. Hengeveld wykonuje przede wszystkim prace wspierające dział księgowości firmy Pfeifer Heavy Machinery. Oznacza to, że jest ona odpowiedzialna za całą administrację związaną z zakupem i sprzedażą maszyn.