Met dit privacy statement willen we transparant zijn in de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Pfeifer Heavy Machinery slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Cookies

Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies op onze website. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot de cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Google Analytics

Pfeifer Heavy Machinery maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Pfeifer Heavy machinery als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Pfeifer Heavy Machinery heeft een verwerkingsovereenkomst met Google analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Yandex

Pfeifer Heavy Machinery maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener kan bij deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven op onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich met uw e-mailadres, naam en interesses (pfeifer verkoop) inschrijven voor de nieuwsbrief via onze website. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een link in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel Pfeifer Heavy Machinery als betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. Wanneer u geïnteresseerd bent in machines kopen ontvangt u wekelijks een nieuwsbrief, wanneer u geïnteresseerd bent in verhuur en transport ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de link in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien.

Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Mail ons

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website ook het formulier mail ons invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het formulier mail ons worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier mail ons invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: e-mailadres en bericht. Op deze wijze kunnen we e-mailcontact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier mail ons is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Doe een bod

Wanneer u een bod wilt plaatsen op een van de machines, kunt u op de website het formulier doe een bod invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het formulier doe een bod worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier doe een bod invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: bod, naam, land, e-mailadres, telefoonnummer, optie en bericht. Op deze wijze kunnen we het bod van u het beste beoordelen, verwerken en contact met u opnemen voor het bod. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier doe een bod is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Pfeifer Financiering

Bij Pfeifer Heavy Machinery kunt u volledige financiering organiseren voor de aankoop van een machine wanneer men het aankoopbedrag van de machine niet kan betalen, hiervoor kunt u op de website het formulier Pfeifer financiering invullen. De persoonsgegevens ingevoerd in het formulier Pfeifer financiering worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier Pfeifer financiering invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: bedrijfsnaam, naam, e-mailadres en machinenummer. Op deze wijze kunnen we de aanvraag het beste doorsturen naar een financieringspartij waar u een financiering kan afsluiten. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier Pfeifer financiering is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Pfeifer verhuur

Wanneer u een machine wilt huren, kunt u op de website het formulier pfeifer verhuur invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier pfeifer verhuur worden versleuteld verwerkt. Wanneer u het formulier pfeifer verhuur invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: naam, e-mailadres, telefoonnummer, aantal, afleverlocatie, huurperiode en bericht. Op deze wijze kunnen we de huuraanvraag van u het beste beoordelen, verwerken en contact met u opnemen voor de huuraanvraag. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het formulier pfeifer verhuur is afgehandeld worden uw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pfeifer Heavy Machinery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Pfeifer Heavy Machinery heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door Sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pfeifer Heavy Machinery neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Pfeifer Heavy Machinery gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatige gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens
Pfeifer Heavy Machinery
Den Sliem 35
7141 JE Groenlo
Tel: +31 (0) 544 4631 14
[email protected]