Polski
Krok 1: Wybierz kontynent Krok 2: Wybierz kraj Krok 3: Wybierz język
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Terug
Contact
E-mail
Skype
Telephone
  • Duży w Holandii
  • Duża oferta maszyn
  • Firma handlująca ciężkim sprzętem na całym świecie
  • Najlepsza cena i optymalny serwis
  • Trwałe więzi z klientami

Informacje o nas


Działalność

Nasza firma uważa, że klient powinien być dobrze poinformowany przed zakupem danej maszyny, w trakcie realizacji transakcji kupna/sprzedaży oraz po jej zakończeniu. Proces ten najlepiej przedstawić w postaci opisu poszczególnych jego etapów.

Krok 1 – Transport maszyny: Pfeifer Heavy Machinery specjalizuje się w organizowaniu transportu ciężkiego sprzętu. Nabyte koparki kołowe, mobilne podnośniki teleskopowe, koparki, podnośniki nożycowe i innego rodzaju maszyny sprawnie dostarczane są do zakładu Pfeifer Heavy Machinery B.V.

Krok 2 – Dostarczenie maszyny: Po dostarczeniu maszyny na miejsce i wypełnieniu wszelkich formalności, sprzęt poddawany jest szczegółowej kontroli przez jednego z naszych specjalistów-mechaników.  Po tej inspekcji maszynę przygotowuje się do prezentacji w Internecie.

Krok 3 – Prezentacja w Internecie: Po kontroli i, jeżeli jest to konieczne, naprawie maszyny, sprzęt jest dokładnie czyszczony. Przygotowywane są zdjęcia i prezentacje wideo, które potem umieszczane są na naszej stronie. Oferujemy naszym klientom także możliwość prenumerowania publikowanego co tydzień biuletynu informacyjnego i/lub utworzenia konta na naszej stronie. Konto takie pozwala klientom zmieniać ich preferencje dotyczące biuletynu informacyjnego i daje im możliwość przeglądania listy maszyn i śledzenie maszyn „on route”  na liście.

Krok 4 – Zakup maszyny: Jeżeli klient zainteresowany jest kupnem naszej maszyny, z chęcią umożliwimy mu obejrzenie i przetestowanie jej. Przy zakupie maszyny Pfeifer Heavy Machinery może zorganizować transport (w wymaganej formie) oraz załatwić wszelką niezbędną dokumentację dla klienta. Dokumentacja taka to, na przykład: tablice rejestracyjne, dokumenty CE oraz świadectwo pochodzenia. Pfeifer Heavy Machinery oferuje także możliwość zorganizowania kontroli przeprowadzanej przez podmiot niezależny. Możemy także zadbać o pomalowanie zakupionej maszyny spryskiwaczem na dowolny kolor.

Krok 5 – Lojalność wobec klienta: Jedną z najważniejszych dla nas wartości jest lojalność. Po dokonaniu zakupu klienci zawsze mogą skontaktować się z nami z pytaniami lub zwracać się do nas z prośbą o przedstawienie innych ofert. Jeżeli klient jest zadowolony ze współpracy z nami, stanowi to dobry punkt wyjścia dla przyszłych kontaktów. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, umożliwimy Państwu informowanie na bieżąco o naszej ofercie poprzez przesyłanie co tydzień nowego biuletynu informacyjnego.

Wizja firmy

Na całym świecie staramy się uwzględniać ukierunkowaną na klientów relację między popytem na maszyny budowlane a ich podażą i utrzymywać zrównoważone stosunki z naszymi klientami i dostawcami.

Misja firmy

Oferujemy naszym klientom szerokie spektrum maszyn charakteryzujących się doskonałym stosunkiem jakości do ceny, zaś świadczenie usług jak najwyższej jakości jest dla nas jednym z najważniejszych celów. Jesteśmy w stanie właściwie odpowiedzieć na to wyzwanie dzięki wszechstronnemu zespołowi potrafiącemu przełamywać bariery kulturowe i podejmować ważne decyzje strategiczne na poziomie międzynarodowym.

Cele

  1. stać się jednym z największych holenderskich dostawców szerokiego wachlarza maszyn używanych;
  2. oferować nowoczesny sprzęt (od 800 do 1000 maszyn w stałej ofercie) charakteryzujący się najlepszym możliwym stosunkiem jakości do ceny;
  3. świadczyć jak najlepsze usługi z zakresu wsparcia technicznego i formalnego;
  4. utrzymywać długoterminowe zrównoważone relacje z naszymi klientami i dostawcami oraz nawiązywać nowe kontakty;
  5. zyskiwać rozgłos na arenie międzynarodowej poprzez aktywne działanie na rynkach rozwijających się.